Palvelumme SQL Server -alustojen optimointiin ja valvontaan

Kapasiteettioptimointi

Ainutlaatuinen ratkaisu SQL Server -alustan kapasiteetin ja kustannusten optimointiin — säästöt jopa 50%

SQL Governor®-kapasiteettioptimointi mahdollistaa jopa miljoonien eurojen säästöt minimoimalla tarvittavien palvelinresurssien määrä koko järjestelmän elinkaaren ajalle. SQL Governor® suoraviivaistaa kapasiteettisuunnittelun patentoidulla menetelmällä, joka laskee automaattisesti optimaalisen kokoonpanon uutta alustaa varten. Lopputuloksena on helposti hallittava ja kompakti alusta.

1. SQL Governor-ohjelmiston asennus nykyalustan analysointia varten, ja analysoitavien palvelinten ja instanssien valinta.
2. Datan kerääminen nykyisestä alustasta. Metadatan syöttäminen nykyisestä alustasta.
3. Uuden alustan suunnitteluvaatimusten söyttäminen SQL Governoriin.
4. SQL Governor tuottaa optimoidun kapasiteettisuunnitelman.

Migraatiot ja kehittäminen

Kokeneiden asiantuntijoidemme avulla toteutamme Microsoft SQL Server -alustojen migraatiosuunnittelu- ja toteutusprojekteja tehokkaasti ja määrämuotoisesti. Näin hankesuunnittelun läpimenoaika nopeutuu, kokonaishankkeen kannattavuus paranee ja yli- sekä alikapasitoinnin riski pienenee.

SQL Server -ympäristön migraatio voidaan myös toteuttaa joko kokonaan tai osittain Microsoft Azure -pilveen. SQL Server voidaan asentaa Azure-virtuaalikoneeseen, tai vaihtoehtoisesti tietokannat voidaan siirtää yksi kerrallaan Azure SQL Database -palveluun. Virtuaalikoneiden tapauksessa käytettävissä ovat kaikki SQL Serverin komponentit kuten Analysis Services, Integration Services ja Reporting Services.

DB Pro on erikoistunut myös Oracle-Microsoft-migraatioiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Migraatiohankkeen vaiheet:

1. Alkukartoitus

 • Nykyarkkitehtuurin kartoitus
 • Tietokanta-alustan kartoitus
 • Nykyisen kapasiteetin käyttö
 • Ulkopuolisten riippuvuuksien selvittäminen

2. Suunnittelu

 • Konsolidoinnin suunnittelu
 • Korkean käytettävyyden suunnittelu
 • Päivitysmetodien suunnittelu
 • Vaiheistuksen suunnittelu
 • Testauksen suunnittelu
 • Käyttökatkosten määritys ja toipumismenettelyt

3. Toteutus

 • Päivitysten testaus
 • Päivitysten ja konsolidointien vaiheistettu toteutus
 • Tietokantojen eheytys
 • Toimivuuden varmistaminen

Muut palvelut

Migraatiohankkeiden ohella DB Prolla on tarjolla erikoisosaamista seuraavien teknologioiden suunnittelu- ja toteutushankkeisiin:

 • SQL Server Integration Services

 • SQL Server Data Quality Services

 • SQL Server Master Data Services

 • SQL Server Analysis Services

 • SQL Server Reporting Services

 • BizTalk Server

 • Power BI

 • TSQL, MDX, DAX

 • C#.NET, ASP.NET

Suorituskyvyn optimointi

SQL Server -alusta on oikein konfiguroituna ja ylläpidettynä erittäin suorituskykyinen ja luotettava tietokanta-alusta tärkeille sovelluksille. Haasteena kuitenkin on tietomäärän ja käytön kasvu sekä järjestelmään tehtävät muutokset, joiden seurauksena suorituskyky voi alkaa rapautua. Toinen yleinen haaste on SQL Server -teknologioiden erikoisosaamisen puute yritysten sisällä.

DB Pro on Microsoft SQL Server -alustojen auditointiin, suorituskyvyn ja kapasiteetin optimointiin sekä ylläpitoon keskittynyt syväosaaja. Pystymme ketterästi ja kustannustehokkaasti varmistamaan SQL Server -alustan optimaalisen toiminnan ja suorituskyvyn.

Onko yrityksessänne sovelluksia, jotka toimivat Microsoft SQL Server -alustan varassa?

Aiheutuuko liiketoiminnallenne merkittävää haittaa, jos näiden sovellusten käyttö estyy tai hidastuu?

Onko teillä puutteita SQL Server -erikoisosaamisessa tai -resursoinnissa?

Auditointi ja kuntokartoitus

Milloin yrityksenne Microsoft SQL Server -alustan kunto ja riskit on viimeksi kartoitettu? DB Pro toteuttaa ketterästi ja tehokkaasti Microsoft SQL Server -alustanne auditoinnin ja kuntokartoituksen. Sen pohjalta laadimme priorisoidun toimenpidesuosituksen parhaiden käytäntöjen toteuttamiseksi, suorituskyvyn tehostamiseksi ja ongelmariskien eliminoimiseksi.

Käytämme kartoituksissa apuna SQL Governor®-ohjelmistoamme. Sen ansiosta suurin osa kartoitukseen liittyvästä tiedonkeruusta ja analysoinnista saadaan automatisoitua. Samalla tulosten tarkkuus ja laatu paranee merkittävästi käsityönä tehtävään kartoitukseen verrattuna.

Laaja kuntokartoitus

 • Järjestelmä- ja palvelintason yleiskartoitus
 • Alustan monitorointi kattavalla mittaristolla min. 1 kk
 • Instanssien ja tietokantojen laajennettu diagnostiikka
 • SQL-kyselyiden suorituskyvyn profilointi
 • Laaja kartoitusdokumentti ja loppukatselmointi

Peruskartoitus

 • Järjestelmä- ja palvelintason yleiskartoitus
 • Alustan monitorointi kattavalla mittaristolla min. 2 vko
 • Tietokantainstanssien ja tietokantojen perusdiagnostiikka
 • Kartoitusdokumentti ja loppukatselmointi asiakkaan kanssa

Optimointiprojektit

Optimointiprojekti soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa sovellusten tai Microsoft SQL Server -alustan suorituskyvyssä on tiedossa akuutteja, nopeaa korjaamista vaativia ongelmia. Optimointiprojektia edeltää diagnosointivaihe, josta syntyy joko toimenpidesuositus tai akuuteissa tapauksissa suoraan tarvittavat optimointitoimenpiteet. Suorituskyvyn parannus voi olla jopa satoja prosentteja!

Tietokanta-alustan suorituskykyä voidaan optimoida useilla eri osa-alueilla, mm.

 • Laiteläheinen optimointi
 • Tietokantainstanssin asetukset
 • Tietokantaoptiot
 • Indeksointi

Jatkuva DBA-palvelu 24/7

Kuka vastaa yrityksenne kriittisiin sovelluksiin liittyvän SQL Server -alustan ylläpidosta nyt ja tulevaisuudessa? DBA*-palvelu mahdollistaa Microsoft SQL Server -alustan ammattitaitoisen ylläpidon ilman omia DBA-resursseja tai niiden täydentäjänä. Se soveltuu erinomaisesti myös tilanteisiin, joissa tietojärjestelmän ylläpito on ulkoistettu palveluntarjoajalle tai sovellustoimittajalle, mutta jolta puuttuu varsinainen DBA-tason palvelu ja osaaminen valikoimastaan.

DBA-palvelun sisältö:

 • Nimetty palveluvastaava, sovittu perusallokaatio esim. 1 päivä/viikko etänä tai asiakkaan tiloissa
 • Jatkuva 24/7 käytettävyyden ja suorituskyvyn monitorointi
 • Proaktiivinen reagointi mahdollisiin poikkeamiin
 • Kuntokartoitus ja diagnostiikka sovituin väliajoin, esim. 4 kertaa/vuosi
 • Palautumistestaus
 • Optiona jatkuvan optimointipalvelun liittäminen palveluun
 • Palvelussa hyödynnetään SQL Governor® -ohjelmistoamme

*DBA = Database administrator, tietokannan ammattitaitoinen ylläpitäjä