Kuinka valmistautua datakeskusten perikatoon

Gartner, maailman johtava tutkimus- ja konsultointiyritys, on listannut avaintrendejä joihin IT-infrastruktuurista vastaavien johtajien tulisi alkaa valmistautumaan vuonna 2019. Yksi Top 10 trendeistä, jotka vaikuttavat IT-infrastruktuuriin (I&O), on dramaattiselta kuulostava ennuste: Datakeskusten perikato.

Gartner ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä 80% suuryrityksistä sulkee perinteiset datakeskuksensa. Käytännössä se tarkoittaa siirtymistä ketterämpiin ympäristöihin niin on-premisen kuin pilviympäristöjen osalta. Muutoksen kriittisin aikajakso on vuodesta 2021 vuoteen 2025. 

Tämän trendin ajureina ovat pyrkimys parempaan ketteryyteen ja skaalautuvuuteen, hallinnan helppouteen sekä kustannusten alentamiseen. Tietohallinnon rooli liikkuu lähemmäs liiketoimintaa, ja tärkeimpinä tehtävinä jatkossa ovat organisaation tukeminen uusien markkinoiden nopeassa avaamisessa sekä palveluiden toimittamisessa lähempänä asiakasta. Esimerkiksi SaaS-ratkaisut, pilvipalvelut, ulkoistetut hosting-palvelut ja Edge computing tuovat uusia mahdollisuuksia siihen, että yritykset saavuttaisivat tavoitteet.

Trendi on selvä ja näemme sen monien asiakkaidemme visioissa. Mutta aikataulu muutoksen toteutumisesta vuoteen 2025 mennessä saattaa olla optimistinen, eivätkä esimerkiksi kaikki yritykset ole siirtämässä infrastruktuuriaan pilveen. Joka tapauksessa on selvää, että muutoksia tulee tapahtumaan ja sen vuoksi tietohallintojohdon ei kannata taistella muutoksia vastaan tai laittaa päätään pensaaseen. Fiksut IT-johtajat alkavat valmistautua siihen.

Get our guide to SQL Server - Microsoft Azure migrations

Tietokanta-alustan merkitys

On hyvin tyypillistä, että suurin huomio infrastruktuurissa kiinnittyy niihin asioihin, jotka ovat lähinnä asiakasta, kuten esimerkiksi sovelluspalvelimet. Mutta miksi kannattaisi kurkata syvemmälle "konepellin alle", tietokantapalvelintasolle?

Tietokantapalvelimet sitovat paljon kustannuksia.  Tietokantapalvelinalusta muodostaa yhden merkittävimmistä datakeskusten kulueristä. 

Tietokanta-alustat ovat infrastruktuurin liiketoimintakriittinen osa.  Sovellukset tukeutuvat tietokantoihin, joten jos tietokantapalvelimet yskivät, siitä aiheutuu ketjureaktio, joka lopulta vahingoittaa asiakkaan käyttäjäkokemusta. 

Joten, jotta voit onnistua koko infrastruktuurin muuttamisessa, joka äärimmillään tarkoittaa datakeskuksen perikatoa, kannattaa tietokanta-alusta nostaa yhdeksi avainalueiksi joihin keskittyä.

On tärkeää olla valmiina muutokseen — eli miten siihen kannattaa varautua?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kuten sanotaan, eli valmistautuminen ennen kuin ollaan kiireen keskellä on tärkeää. Ennakoiva suunnittelu vie sinut maalia kohti hallitusti ja edullisemmin. Tässä askeleet, miten edetä.

1. Ota lähtötilanne haltuun arvioimalla missä ollaan nyt. 

 

Onko nykyisen tietokanta-alustan ja sen palvelinten tilanne sinulle selvä? Mikäli ei, on aika laittaa siihen enemmän paukkuja. Tee kattava kartoitus alustan nykytilanteesta, jotta voit alkaa miettimään tulevaisuutta. 

2. Järkevöitä arkkitehtuuria.

Palvelisivatko pilven tuomat mahdollisuudet liiketoimintaa paremmin, ja voiko kaikkea siirtää pilveen? Onko muita arkkitehtuuriin liittyviä muutoksia, joita vaaditaan, jotta voit hyödyntää uusimpia teknologioita?

3. Optimoi kapasiteetti ja hankkiudu eroon turhasta.

Vaikka arkkitehtuuri olisikin hyvin suunniteltu, on silti mahdollista, että palvelinten kapasiteetti ei ole täysin optimaalinen. Yrityksen kasvaessa ja muuttuessa vuosien saatossa myös palvelinalusta muuttuu ja kasvaa, jonka myötä tyypillisesti kertyy turhaa, niin sanottua nukkuvaa kapasiteettia. Tietokanta-alustaan tehtävät muutokset tarjoavat oivan tilaisuuden kapasiteetin optimoimiseen ja sen myötä merkittävien kustannussäästöjen saavuttamiseen

4. Varmista suorituskyky ja luotettavuus. 

Jotta saavutat palvelinalustan ihanteellisen suorituskykytason, sinun on huomoitava alustan kuntotilanne, kehityskohteet sekä proaktiiviset prosessit esimerkiksi varmuuskopiointiin, häiriöistä toipumiseen ja ongelmien ehkäisyyn. 

Configuration and settings of the data platform, and the current condition of the database platform are all affecting to the performance and reliability of the platform. Asianmukaisen ohjelmistoratkaisun avulla voit seurata palvelinten tilannetta reaaliajassa ja ehkäistä häiriöitä ennakoivasti. Palvelinalustaan liittyvät muutosprojektit ovat oivallisia tilanteita korjata suorituskykyongelmia sekä arkkitehtuuriin liittyviä ratkaisuja.

 

continuous management

Jatkuvaluonteinen ylläpito pitää asiat hallussa läpi koko elinkaaren

Ei kannata uskoa, että kertaluonteisella projektilla saisi asiat pysyvästi kuntoon tulevaisuutta ajatellen. Jotta voi reagoida joustavasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin, olla kilpailua edellä ja tehdä nopeita päätöksiä, pitää IT-infrastruktuuria ja sen tilannetta pitää jatkuvasti fokuksessa.

Koska liiketoiminnan muuttuessa myös palvelinalustaan tulee kohdistumaan muutoksia tulevaisuudessa, on järkevää vakiinnuttaa jatkuva prosessi palvelinalustan optimaalisen kapasiteetin käyttöasteen ja suorituskykytason varmistamiseen.

 

Olemme kirjoittaneet tästä aiheesta kattavammin englanninkieliseen blogiimme - oppiaksesi enemmän, lue artikkeli How to prepare for the death of the data center. Mikäli harkitset pilviympäristöön siirtymistä, lue myös artikkelimme yleisimpien SQL Server - Azure -migraatiohaasteiden selättämisestä

Learn how to successfully take your SQL Server platform to Azure cloud

Kari Tuisku
Toimitusjohtaja
DB Pro