A-lehdet säästi lähes 50 % lisenssikustannuksissa SQL Governor-ratkaisulla tehdyn palvelinkapasiteettioptimoinnin ansiosta.

A-lehdet-konserni on suuri suomalainen mediatalo.

Kun Microsoft oli aiemmin tehnyt muutoksia SQL Server -lisensointiin ja niiden hinnoitteluun, A-lehtien ei ollut enää järkevää jatkaa sopimusta samalla mallilla. Lisäksi palvelimiin liittyvät laitteet alkoivat olla elinkaarensa päässä. Näistä syistä todettiin, että olisi hyvä hetki selvittää mahdollisuutta konsolidointiin eli palvelinten vähentämiseen.

A-lehdillä itsellään ei ollut riittävää SQL Server -tietokanta-alustojen syväosaamista, joten hankkeeseen haluttiin ottaa ulkopuolinen asiantuntija tueksi. Positiiviset aiemmat kokemukset, vahvat suositukset sekä uniikki ratkaisu kapasiteettioptimointiin tekivät DB Pron ja SQL Governor -tuotteen valinnasta selvän.

Keskeisimmät hyödyt:

  • Suunnitellut kustannussäästöt infrastruktuuriin liittyen toteutuvat
  • 47 % kustannussäästöjä lisensseistä
  • Ainakin 30 % kustannussäästöjä laitteistosta
  • Helpommin ylläpidettävä ja luotettavampi palvelinalusta
  • Työajansäästö rutiinitöistä mielekkäämpiin työtehtäviin
”Hankkeelle asetetut taloudelliset hyödyt ovat lähteneet realisoitumaan hyvin ja näyttää siltä, että loputkin tavoitteet tulevat täyttymään vähintään suunnitellusti. Myönteinen yllätys on myös ollut suorituskykyyn ja ajansäästöön liittyvät parannukset, jotka ovat toteutuneet merkittävästi suunniteltua paremmin.”
Pekka Kivenjuuri, CIO

Lataa koko case!