Tietokanta-alustan palvelutasojen ja suorituskyvyn seuranta ennen ja jälkeen konsolidoinnin

Oletko suunnittelemassa tai toteuttamassa tietokanta-alustan konsolidointia? Varsinaisen migraation jälkeen on tärkeää selvittää muutokset järjestelmän suorituskyvyssä, jotta saadaan selville kuinka migraatio sujui ja onko alustassa vielä haasteita. Tästä aiheesta kirjoittaa Pinal Dave SQLAuthority bloginsa tuoreessa artikkelissa.

"Oletetaan, että sinulla oli 1oo palvelinta ja 150 instanssia vanhassa alustassasi, ja että suunnittelit uuden alustan huolellisesti. Uudessa alustassa on vain 30 palvelinta, joissa kussakin on keskimäärin 5 instanssia. Vaikka on merkittävästi helpompaa ylläpitää pienempää palvelinmäärää, tulee riittävät palvelutasot ja suorituskyky saavuttaa tai jopa ylittää uudessa alustassa. Täman saavuttaakseen tulee ymmärtää korrelaatiot sekä konfiguraatioiden että suorituskykymittareiden välillä uudessa ja vanhassa järjestelmässä," Pinal kirjoittaa. 

Eli mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä? Ja kuinka vertailu tehdään? 

Pinal opastaa prosessin artikkelissaan sekä lisää lopuksi: 

"Itseasiassa, on olemassa ohjelmisto, joka voi tehdä kaiken tämän, sen lisäksi, että sillä voi suunnitella konsolidoinnin ja oikean koon järjestelmälle. Se tekee työstäsi helpompaa, nopeampaa ja tarkempaa. Tämän ohjelmiston nimi on SQL Governor. SQL Governorilla voit suorittaa diagnostiikkaa, monitoroida palvelinalustaa, luoda konsolidointisuunnitelmia sekä vertailla suorituskykytietoja vanhan ja uuden ympäristön välillä."

Lue koko artikkeli SQLAuthority-blogista ja opi kuinka varmistat onnistuneen tietokanta-alustan konsolidoinnin. 

SQL Governor comparison on SQL Server performance countersKuva: vuotuinen vertailu suorituskykymittareista uuden ja vanhan tietokanta-alustan välillä SQL Governor -ohjelmistossa.